Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21/11/2022 - Η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1954 και γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου κάθε έτους με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και την ευαισθητοποίηση για τη βελτίωση της ευημερίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η παγκόσμια ημέρα εορτασμού των δικαιωμάτων του παιδιού συμπίπτει με την εξαιρετικής σημασίας έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1959 της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και το 1989 της Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κομβικό σημείο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών σε εθνικό και νομοθετικό επίπεδο αποτέλεσαν οι κυρωτικοί νόμοι των Συμβάσεων: ο περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990, ο περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 προς αντικατάσταση του Πίνακα ΙΙ και ο περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010, κυρώνοντας το Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Η Επίτροπος Νομοθεσίας, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι Συντονιστής για την ετοιμασία και Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας για την παρουσίαση/ εξέταση της περιοδικής έκθεσης της Κύπρου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η εξέταση της Κύπρου για την 5η και 6η Περιοδική Έκθεση, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και έλαβε θετικά σχόλια από την Επιτροπή του ΟΗΕ λαμβάνοντας χώρα κατά την 90η Σύνοδό της στη Γενεύη στις 16 και 17 Μαΐου 2022. Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες προερχόμενους από πολλά κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε την ικανοποίησή της και η Κυπριακή Αντιπροσωπεία έλαβε θετικά σχόλια που έχουν αποτυπωθεί από την Επιτροπή στη βάση των όσων συζητήθηκαν από την αποστολή ως προς το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο. Μέσω των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή προς την Κυπριακή Αντιπροσωπεία διαφαίνονται τα βασικά θέματα που απασχολούν την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα εν γένει, για τα οποία ήδη η Κύπρος, στην πλειονότητά τους, λαμβάνει μέτρα με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (εν αναμονή και της επικείμενης ψήφισης νομοθετημάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων) και πολιτικές και διοικητικές προσεγγίσεις. Διαφάνηκε, επίσης, και η πιστή δέσμευση της Κύπρου για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών με τρόπο έμπρακτο μέσω των νομοθετικών εξελίξεων που προωθούνται αλλά και στρατηγικών δράσεων, προγραμμάτων και εκπαιδεύσεων είτε από κυβερνητικούς είτε από μη κυβερνητικούς φορείς. Στα πλαίσια των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του στη σύνταξη νομοθεσιών που αφορούν παιδιά, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας έχει ύψιστο και πρώτιστο μέλημα τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών και την τήρηση της θεμελιώδους αρχής του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού (best interest of the child). Είναι απαραίτητη, επιτακτική και ολοένα αυξανόμενη η ανάγκη προώθησης μέτρων που αποσκοπούν στην ευημερία των παιδιών. Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού για το 2022 είναι Ισότητα και Ένταξη/ Συμπερίληψη, για κάθε παιδί. Αυτό το θέμα σημαίνει ότι όλα τα παιδιά σε οποιαδήποτε κοινωνία, κοινότητα ή εθνικότητα έχουν ίσα δικαιώματα. 20 Νοεμβρίου 2022

ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Νομοθεσία

Νομοθεσία

Διεθνείς Συνθήκες

Διεθνείς Συνθήκες

Διεθνείς Συνθήκες
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διεθνείς Συνθήκες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Back to Top