Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


Βιογραφικό Σημείωμα Επιτρόπου Νομοθεσίας

Φωτογραφία Επιτρόπου Νομοθεσίας Λουίζα Ζαννέτου

Η Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1964. Αποφοίτησε με άριστα από το Γυμνάσιο Κύκκου Β΄ το 1982. Σπούδασε νομικά στο Λονδίνο και κατέχει δίπλωμα LL.B από το Queen Mary College University of London και ακολούθως απέκτησε τον τίτλο του Barrister at Law από το Middle Temple, επίσης του Λονδίνου.

Εργάστηκε στα δικηγορικά γραφεία, Λ. Παπαφιλίππου και Σία (συμπεριλαμβανομένης της άσκησης), Κώστα Ιντιάνου και με τελευταίο το δικηγορικό γραφείο του πατέρα της Τάκη Λ. Χριστοδουλίδη και Σία, μέχρι το 1990 που εργοδοτήθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ως Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Πριν τον διορισμό της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο αξίωμα της Επιτρόπου Νομοθεσίας, κατείχε τη θέση του Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από το 2014 και ήταν υπεύθυνη δύο τομέων της Υπηρεσίας, του Τομέα Διοικητικού Δικαίου και του Τομέα Αστικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ήταν, επίσης, υπεύθυνη του Τομέα Βίας στην Οικογένεια και ήταν μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια. ΄Ηταν μέλος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) από το 2015 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (Κ.Ο.Π.Π.) από το 1997.

Από το 2015 είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Εργασία και στην Εκπαίδευσης (διορισμός από την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), θέση που κατέχει και σήμερα.

Ασχολείτο, επίσης, και με διάφορα θέματα γνωμοδοτήσεων προς όλα τα Υπουργεία και Τμήματα/Υπηρεσίες, θέματα νομοτεχνικού ελέγχου, θέματα οικογενειακού δικαίου, θέματα ανηλίκων, σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και εμπορίας προσώπων, θέμα για το οποίο μετείχε στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα. Ασχολήθηκε, επίσης, εκτεταμένα, με υποθέσεις ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης.

Για σειρά πολλών ετών, ασχολείτο με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου ενώπιον Δικαστηρίων όλων των Επαρχιών, υποθέσεις διεθνών απαγωγών παιδιών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χαγης για τις Διεθνείς Απαγωγές Παιδιών, παρακολούθησε σεμινάρια και παρευρέθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη της Χάγης, για το θέμα, καθώς και υποθέσεις αφαίρεσης γονικής μέριμνας εκπροσωπώντας στο Οικογενειακό Δικαστήριο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές και σεμινάρια και ως εκπαιδεύτρια για τα θέματα στα οποία ειδικεύεται. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Εποπτείας Καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και μέλος του Συμβουλίου ΦΩΝΗ, που παρακολουθεί την Εθνική Στρατηγική για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Στα θέματα βίας στην οικογένεια, εκτός από τη συμμετοχή της στη Συμβουλευτική Επιτροπή, παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια και προέβαινε ή ίδια για χρόνια σε εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών και άλλων δημόσιων λειτουργών παγκύπρια και έχει προσκληθεί από διάφορους φορείς για να κάνει ομιλίες για το θέμα της βίας κατά ανηλίκων, βίας κατά των γυναικών και γενικά βίας στην οικογένεια, όπως και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Επίσης, προέβηκε σε εκπαιδεύσεις και ομιλίες για θέματα διοικητικού δικαίου και πειθαρχικά θέματα.

Για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, το 2014 ανάλαβε τη σύνταξη της νέας νομοθεσίας και της εναρμόνισής της με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και τη Σύμβαση Λανζαρότε. Επίσης, συμμετείχε στη σύνταξη του Νόμου για την Πολιτική Συμβίωση και ανάλαβε σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την επεξεργασία των νομοσχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και του νομοσχεδίου για την ταυτότητα φύλου.

Είναι εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου για το θέμα του Οικογενειακού Δικαίου.

Είναι παντρεμένη με το Χαράλαμπο Ζαννέτο, από τη Λευκωσία και έχει τρία κορίτσια ηλικίας 24, 21 και 15.

Νοέμβριος, 2019

Back to Top