Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας
Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα
Άγιοι Ομολογητές
1492 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22-873002, 22-873003
Φαξ: 22-667055
E-mail: olcommissioner@olc.gov.cy

Back to Top