Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


Hide details for 20222022
 • 15/06/2022 - To Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, έχουν ετοιμάσει προσχέδιο νομοσχεδίου που φέρει τίτλο, «O περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022» και που θα διέπει την διαχείριση και λειτουργία των κοινόκτητων οικοδομών
 • 27/05/2022 - Η Επίτροπος Νομοθεσίας έχει αποστείλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο την εξηκοστή έκτη (66η) τριμηνιαία Έκθεσή της, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.282, ημερομηνίας 29.6.2005. Η Έκθεση συνιστά ενοποιημένη λεπτομερή κατάσταση των επισημάνσεων της Επιτρόπου για τις υποχρεώσεις, γενικές αρμοδιότητες και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και κυρωτικούς νόμους διεθνών συμφωνιών και αφορούν διάφορα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας (Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργούς, κλπ.) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022.
 • 19/05/2022 - Η Επίτροπος Νομοθεσίας επέστρεψε χθες από τη Γενεύη με την ομάδα λειτουργών της οποίας ηγήθηκε εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία στην παρουσίαση/ εξέταση της 5ης και 6ης περιοδικής έκθεσης της Κύπρου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
 • 16/05/2022 - H Επίτροπος Νομοθεσίας αναχώρησε στις 14 Μαιου 2022 για τη Γενεύη ως Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, για να παραστεί στις 16 και 17 Μαιου 2022 στην 90η Σύνδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού για να παρουσιάσει την 5η και 6η Περιοδική ΄Εκθεση της Κυπριακης Δημοκρατίας
 • 16/05/2022 - Τη Δευτέρα 2/5/2022, η Επίτροπος Νομοθεσίας, παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, την ετήσια ΄Εκθεσή της για το έτος 2021
 • 31/03/2022 - Η Επίτροπος Νομοθεσίας είχε στις 30/3/2022 Εθιμοτυπική Συνάντηση με Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για ζητήματα που άπτονται του πεδίου δραστηριοτήτων τους
 • [Replication or Save Conflict]
 • 31/03/2022 - H Επίτροπος Νομοθεσίας πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση στις 30/3/2022, με εκπροσώπους του ΣτΕ για ζητήματα του Αντι-Ντόπινγκ
 • 15/03/2022 - H Επίτροπος Νομοθεσίας ανακοινώνει την κυκλοφορία των πιο κάτω εκδόσεων, οι οποίες διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.
 • 03/03/2022 - Ανακοινωθέν Τύπου - 65η Εκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με Επισημάνσεις της για Υποχρεώσεις και Ενέργειες που Απορρέουν από Νομοθετήματα και Αφορούν ΄Οργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας για την περίοδο 1.10.2021 - 31.12.2021
 • Hide details for 20212021
 • 14/12/2021 - Κατάθεση Σχολίων της Κυπριακής Δημοκρατίας επί της 6ης Περιοδικής ΄Εκθεσης Αξιολόγησης δυνάμει του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες
 • 10/12/2021 - Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, στέκεται αρωγός στην συμβολή όλων των εμπλεκομένων φορέων και θεσμών για την προώθηση και την ουσιαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το έτος 2021 είναι αφιερωμένη στην Αρχή της Ισότητας κατά το Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα».
 • 20/11/2021 - Σήμερα γιορτάζουμε Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1954 και γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου κάθε έτους ....
 • 17/11/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - 64η ΄Εκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με Επισημάνσεις της για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, για την περίοδο 1/7/2021 - 30/9/2021
 • 03/11/2021 - Η Επίτροπος Νομοθεσίας κατέθεσε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών στα Ηνωμένα ΄Εθνη την 7η Περιοδική ΄Εκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR)
 • 22/10/2021 - Εκδήλωση τελετής βράβευσης μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό Συγγραφής Μικρής Ιστορίας
 • 19/10/2021 - Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, η Επίτροπος Νομοθεσίας κα Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης, Μονάδα ΣΠΤΦ και τον Σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας, Αποδοχής και Σεβασμού στη Διαφορετικότητα κο Κώστα Γαβριηλίδη, συνδιοργάνωσαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης - Θεματική Ανασκόπηση για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου στην Κύπρο. Η συζήτηση τέθηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ομιλία της Επιτρόπoυ Νομοθεσίας παρατίθεται κατωτέρω:
 • 11/10/2021 - Η Επίτροπος Νομοθεσίας σε ομιλία της για το νομικό πλαίσιο των δικαιωμάτων των ασθενών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, σε ημερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών με την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου το Σάββατο 9.10.2021 με ευκαιρία της διεθνούς ημέρας των ψυχικά ασθενών
 • 06/10/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - Συνάντηση Επιτρόπου Νομοθεσίας με τον Επίσημο Ειδικό Απεσταλμένο του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα ΛΟΑΤΚΙ, Lord Herbert, Μέλους του House of Lords
 • 13/09/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - 63η ΄Εκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με Επισημάνσεις της για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, για την περίοδο 1/4/2021 - 30/6/2021
 • 02/08/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - Συνάντηση Επιτρόπου Νομοθεσίας κας Λουίζας Χριστοδουλίδου - Ζαννέτου με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου
 • 28/07/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - Η Επίτροπος Νομοθεσίας υπό την ιδιότητα της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Εργασία και Επαγγελματική Εκπαίδευση, μαζί με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οργάνωσαν στις 22.7.2021 τελετή απονομής βραβείων σε διαγωνισμό αφίσας της Επιτροπής, απευθυνόμενο προς φοιτητές με θέμα την σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
 • 05/07/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις ποινικές εφέσεις, Αρ. 4/2021 Αστυνομία ν.Α.Α. και Αρ. 5/2021 Αστυνομία ν. Λ.Α., ημερ. 1.7.2021
 • 01/07/2021 - Χαιρετισμός της Επιτρόπου Νομοθεσίας κας Λουίζας Χριστοδουλίδου - Ζαννέτου στην Τελετή Αποφοίτησης των Σπουδαστών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2020 - 2021 - 28/6/2021
 • 17/06/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - Συνάντηση Επιτρόπου Νομοθεσίας με την Εκπρόσωπο των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων
 • 16/06/2021 - Στις 14.6.2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στον ιστότοπο της «Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία», πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό ή από εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας ή/και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση και απασχόληση στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας. Η ημερομηνία λήξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι στις 5.7.2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην πιο πάνω ιστοσελίδα για υποβολή αιτήσεων.
 • 27/05/2021 - Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε στις 19.5.2021 τις Επισημάνσεις της σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ.62.282, ημερομηνίας 29.10.2005, προς τα αρμόδια Υπουργεία / Υπηρεσίες / Τμήματα, σχετικά με τις υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και καθήκοντά τους που προβλέπονται στον Νόμο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων του 2021 - Ν.115(Ι)/2021. Τα κείμενα παρατίθενται κατωτέρω:
 • 11/05/2021 - Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε στις 5.5.2021, τις Επισημάνσεις της σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 62.282, ημερομηνίας 29.10.2005, προς τα αρμόδια Υπουργεία / Υπηρεσίες / Τμήματα, σχετικά τις υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και καθήκοντά τους σύμφωνα με το Νόμο, περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο, Ν.55(Ι)/2021. Τα κείμενα παρατίθενται κατωτέρω:
 • 15/04/2021 - Παρουσίαση Επιτρόπου Νομοθεσίας και Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Εργασία και την Επαγγελματική Εκπαίδευση σε διαδικτιακό σεμινάριο στις 14.4.2021 με θέμα "Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας - Νομική Πτυχή, Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Φαινομένου" που συνδιοργάνωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας.
 • 12/04/2021 - Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας για την καταστροφή προσωπικών φακέλων Συνεργατών του ΓΕΝ
 • 09/04/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - Ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο: "Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο, Νόμος του 2021"
 • 26/03/2021 - Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 -Ν.119(Ι)/2000 - Διατάγματα απομάκρυνσης ανήλικου θύματος, αποκλεισμού υπόπτου, αποκλεισμού προσώπου κατηγορούμενου κ.α.
 • 22/03/2021 - Κατάθεση ΄Εκθεσης της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
 • 18/03/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - Κατάθεση συνεισφοράς της Δημοκρατίας για την ΄Εκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού - "Rights of the Child"
 • 19/02/2021 - Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • 03/02/2021 - Ανακοινωθέν Τύπου - 61η ΄Εκθεση Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με Επισημάνσεις της για Υποχρεώσεις και Ενέργειες που απορρέουν από Νομοθετήματα και αφορούν ΄Οργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας για την περίοδο 1/10/2020 - 31/12/2020
 • 04/01/2021 - Σχέδιο Δημοσίευσης Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας
 • Hide details for 20202020
 • 11/12/2020 - Ανακοινωθέν Τύπου - Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 04/12/2020 - Ανακοινωθέν τύπου - Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε σήμερα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στη Γενεύη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, για κατάθεση στην αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλη Σκληρής Απάνθρωπης, ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης (CAT) τις απαντήσεις της Δημοκρατίας επί ερωτημάτων της Επιτροπής στο ενδιάμεσο στάδιο εξέτασης της συμμόρφωσης με την εν λόγω Σύμβαση (follow up report to concluding observations) σχετικά με τα μέτρα υλοποίησης των εισηγήσεων επί της 5ης περιοδικής έκθεσης της Κύπρου
 • 20/11/2020 - Ανακοινωθέν Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 • 05/11/2020 - 60η Εκθεση της Επιτρόπου Νομοθσίας αναφορικά με Επισημάνσεις της για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, για την περίοδο 1/7/2020 - 30/9/2020
 • 26/10/2020 - Ανακοινωθέν Τύπου - Νομοσχέδιο για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και σχετικές Νομοθεσίες
 • 11/09/2020 - Συνάντηση της Επιτρόπου Νομοθεσίας με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Χαμπιαούρη
 • 30/07/2020 - Κατάθεση Συμπληρωματικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη για τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών
 • 25/07/2020 - Κατάθεση 5ης Περιοδικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει Καταλόγου Θεμάτων (List of Issues) της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το ICCPR
 • 04/06/2020 - Δημοσίευση στην Εφημερίδα "Αλήθεια" ημερ. 1.6.2020
 • 03/06/2020 - Συνέντευξη της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην Εφημερίδα «Αλήθεια» Δευτερα 1 Ιουνιου 2020
 • 01/06/2020 - Συνέντευξη της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην Εφημερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» Κυριακή 10 Μαίου 2020
 • 19/03/2020 - Εγκύκλιος αρ. 2 - Εφαρμογή μέτρων στον εργασικό χώρο για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID - 19 και στελέχωση Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας
 • 19/03/2020 - Ανακοινωθέν Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών - Δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου μετά την έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, για την αντιμτώπιση του κορωνοϊού - Βάσει της Εγκυκλίου αρ. 2 της Επιτρόπου Νομοθεσίας
 • 19/03/2020 - Ο περί Λοιμοκαθαρσεως Νόμος - Κεφ.260 - Βάσει εγκυκλίου αρ. 2 Επιτρόπου Νομοθεσίας
 • 19/03/2020 - Οδηγίες από Υπουργείο Οικονομικών - εγκύκλιος αρ. 1607, σε σχέση με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται για παραμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊου στην Κύπρο - Βάσει εγκυκλίου αρ. 2 Επιτρόπου Νομοθεσίας
 • 19/03/2020 - Ανακοινωθέντα Υπουργείου Υγείας - Διευκρινίσεις σε σχέση με τον ορισμό "ευπαθείς ομάδες" σε σχέση με τα μέτρα που λήφθηκα για τον κορωνοϊό - Βάσει εγκυκλίου αρ. 2 Επιτρόπου Νομοθεσίας
 • 29/02/2020 - Συνέντευξη της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην Εφημερίδα «Πολιτης» Κυριακη 2 Φεβρουαριου 2020
 • 13/02/2020 - Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Δήμων Νόμος του 2020"
 • Hide details for 20192019
 • 15/11/2019 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην 68η Σύνοδο της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων - Γενεύη, 15 και 18 Νοεμβρίου, 2019
 • 26/10/2019 - Συμμετοχή της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην 68η Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (Γενεύη 15 και 18 Νοεμβρίου 2019)
 • 20/10/2019 - Χαιρετισμός Επιτρόπου Νομοθεσίας, κας Λουίζας Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, κατά την Ημέρα της Πράξης Διορισμού της, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 3 Οκτωβρίου 2019
 • Back to Top