Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


Κατάθεση Συμπληρωματικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη για τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών

Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε σήμερα 17.7.2020 στο Υπουργείο Εξωτερικών για κατάθεση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, την Συμπληρωματική Έκθεση αναφορικά με την 8η Περιοδική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών, υποχρέωση που απορρέει από τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις/ Συστάσεις της Επιτροπής της CEDAW στην υπό αναφορά Έκθεση (παράγραφος 55 των συστάσεων).

Η Συμπληρωματική Έκθεση της Επιτρόπου παρουσιάζει την πρόοδο επί συγκεκριμένων ζητημάτων για τα οποία η ομώνυμη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε να έχει γραπτές πληροφορίες για τα μέτρα που έχει λάβει η Δημοκρατία αναφορικά με την ουσιαστική και περιεκτική συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα στάδια της ειρηνευτικής διαδικασίας, σε μεταβατικές διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, σχετικά με την επίσπευση υιοθέτησης και αποτελεσματικής εφαρμογής του 3ου Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και τη διασφάλιση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό και εφαρμογή όλων των νόμων, κανονισμών και προγραμμάτων σε όλα τα Υπουργεία και αποκεντρωμένες κυβερνητικές δομές, σε ότι αφορά στην επίσπευση επείγουσα βελτίωση του συστήματος αναγνώρισης θυμάτων βασανιστηρίων και εμπορίας και άμεση παροχή αποκατάστασης και σε σχέση με την υποχρέωση του Κράτους να διασφαλίσει ότι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οικογένειες με παιδιά δεν τίθενται υπό κράτηση παρά μόνο ως έσχατο μέτρο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην Έκθεση που κατάθεσε η Επίτροπος συνέβαλαν για τα συγκεκριμένα θέματα, τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία των Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων.

Η Συμπληρωματική Έκθεση κατατίθεται μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει η ομώνυμη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, αφού η προθεσμία λήγει την 24ην Ιουλίου 2020.


17 Ιουλίου 2020

Σχετικά Αρχεία / Φωτογραφίες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ (6) 2020717 Κατθση ΗΕ συμπλρματκης Εκθσης για Γυναικες - CEDAW.docx