Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


Η Επίτροπος Νομοθεσίας είχε αυτή την εβδομάδα συνάντηση στο γραφείο της με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κο. Κώστα Χαμπιαούρη με θέμα συζήτησης και ανταλλαγή απόψεων για την σύνταξη του Νομοσχεδίου της Αρχής της Ορεινότητας με στόχο τη δημιουργία ενός νόμου στον οποίο να παρέχονται οι απαραίτητες ερμηνείες και τα κριτήρια για την ορεινότητα και τον καθορισμό των ορεινών περιοχών.

Η Αρχή της Ορεινότητας όπως αυτή αναγνωρίζεται και διεθνώς, διατυπώνει τους γενικούς στόχους της ορεινής πολιτικής και επιβεβαιώνει την αρχή της προσαρμογής των δημόσιων πολιτικών στις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών. Επιπλέον, προσβλέπει στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του βουνού όσον αφορά το εισόδημα, την ποιότητα ζωής, την απασχόληση και τον ελεύθερο χρόνο και θα προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων αλλά και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή των τοπικών δρώντων. Η Αρχή αυτή θα γίνει πραγματικότητα και στην Κύπρο.

Για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προχωρεί η «Περί Θεσπίσεως της Αρχής της Ορεινότητας και της Πολιτικής Ορεινών Περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας» που απαιτείται για τον ορισμό των ορεινών περιοχών, την οριζόντια και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους και την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του βουνού.