Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε σήμερα 24.7.2020 στο Υπουργείο Εξωτερικών για κατάθεση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, την 5ην Περιοδική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει Καταλόγου Θεμάτων (List of Issues) της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR), για την περίοδο 2012 - 2020.

Η ΄Εκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις δεσμεύσεις της που πηγάζουν από το Σύμφωνο. Ειδικότερα δίδονται στοιχεία και απαντήσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων, θυμάτων εμπορίας προσώπων, διεθνούς προστασίας, ασύλου, ατόμων που στερούνται την ελευθερία τους, ανηλίκων, γυναικών και ισότητας των δύο φύλων, εκλογών, πολιτογραφήσεων, ατόμων ΛΟΑΤΙ, θρησκείας, εκπαίδευσης, εκθέσεις και γνώμες της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, αγνοουμένων, Τουρκοκυπρίων, Αστυνομίας, εκπαιδεύσεων λειτουργών του δημοσίου και φυλακών.

H ΄Εκθεση ετοιμάστηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας στη βάση υλικού και πληροφοριών που δόθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες/Ανεξάρτητες Αρχές.
Ειδικότερα, από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των δύο Φύλων, την Αστυνομία, το Υπουργείο ΄Αμυνας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείου Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Φυλακών, την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων και Ισχυρισμών κατά της Αστυνομίας, και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Η Έκθεση κατατίθεται μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει η ομώνυμη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, αφού η προθεσμία λήγει στις 7.8.2020.

24 Ιουλίου 2020

Σχετικά Αρχεία / Φωτογραφίες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ (7) 2020724 Κατθση ΗΕ 5ης Περιοδκης Εκθσης Ανθρπνων Δικματων - ICCPR.docx

Κατάθεση  5ης Περιοδικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας  βάσει Καταλόγου Θεμάτων (List of Issues) της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το ICCPR