Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


3/11/2020 - 60η Εκθεση της Επιτρόπου Νομοθσίας αναφορικά με Επισημάνσεις της για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, για την περίοδο 1/7/2020 - 30/9/2020

Σχετικά Αρχεία / Φωτογραφίες:

60η Εκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφορικά με Επισημάνσεις.odt